Bị chê không đi làm từ thiện như Thuỷ Tiên, “nữ hoàng nội y” nói một câu bất ngờ